DỊCH VỤ QUẢN LÝ CUỘC GỌI
hủy dịch vụ
Hủy gói tuần (5.000đ/07 ngày)
Hủy gói tháng(10.000đ/30 ngày)