* Chặn cuộc gọi đến
Bạn cảm thấy khó chịu khi bị quấy rầy bằng các cuộc gọi từ một hay nhiều thuê bao khác.
Bạn muốn chặn cuộc gọi tới máy của bạn từ một vài số máy nào đó.
• Dịch vụ CHẶN CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (Black-list) là dịch vụ cho phép thuê bao di động của VinaPhone có thể chặn cuộc gọi đến của 1 hay nhiều thuê bao di động khác nhau trong danh sách Black-list mà khách hàng đã đăng ký.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy).
- Số điện thoại trong danh sách Black-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.
• Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Chặn cuộc gọi:
STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Đăng ký dịch vụ CHAN ĐT1 ĐT2
(ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần chặn cuộc gọi)
Hoặc: CHAN
Hoặc: DK
9336
2 Xem danh sách chặn hiện tại CHAN DS
Hoặc: DS
9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách XOA SDT1 SDT2
Hoặc: CHAN XOA ĐT1 ĐT2
9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách CHAN XOA TATCA
Hoặc: BOHET
Hoặc: BO HET
9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách CHAN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách CHAN ON 9336
7 Hủy dịch vụ HUY 9336
Liên hệ : Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ trực tiếp của VinaPhone: 9191