- Khi khách hàng kích hoạt tính năng chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy)).

- Số điện thoại trong danh sách Blacklist gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.

Cú pháp tin nhắn sử dụng tính năng Chặn cuộc gọi đến như sau:

Tính năng Cú pháp tin nhắn
Thêm số điện thoại vào danh sách chặn CHAN ĐT1 ĐT2 (ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần chặn cuộc gọi)
Xem danh sách hiện tại CHAN DS Hoặc DS
Xóa số điện thoại trong danh sách XOA ĐT1 ĐT2 Hoặc: CHAN XOA ĐT1 ĐT2
Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách CHAN XOA TATCA Hoặc: BOHET
Tạm ngừng sử dụng danh sách CHAN OFF
Kích hoạt lại danh sách CHAN ON