* Câu hỏi thường gặp
1. Tính năng chặn cuộc gọi đến là gì?
Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách chặn cuộc gọi (Blacklist) gồm các thuê bao có thể là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chặn cuộc gọi đến, các thuê bao nằm trong danh sách Chặn cuộc gọi sẽ không thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng (hệ thống báo thuê bao đang ở chế độ bận (number busy).
2. Tính năng nhận cuộc gọi đến là gì?
Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách nhận cuộc gọi (White-list) gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng
3. Tính năng chuyển cuộc gọi đến là gì?
Là tính năng cho phép khách hàng tạo danh sách Chuyển cuộc gọi (Grey-list) gồm các thuê bao là thuê bao mạng VinaPhone, thuê bao cố định hoặc thuê bao di động Việt Nam kèm theo số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký.
4. Giá cước dịch vụ được tính thế nào?
Xem chi tiết tại đây
5. Cách đăng ký sử dụng dịch vụ cụ thể?
Quý khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn. Chi tiết xem tại đây
6. Tôi muốn hủy dịch vụ thì làm thế nào?
Quý khách hàng có thể hủy dịch vụ trực tiếp trên website hoặc soạn tin nhắn. Chi tiết xem tại đây
7. Các danh sách hỗ trợ các tính năng gì?
Mỗi danh sách đều hỗ trợ các tính năng:
- Kích hoạt: lập danh sách và sử dụng danh sách
- Xem các số có trong danh sách hiện tại: kiểm tra các số hiện tại có trong danh sách
- Xóa số điện thoại trong danh sách: xóa số điện thoại trong danh sách đã thiết lập
- Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách
- Tạm ngừng sử dụng danh sách: tạm ngừng để sử dụng danh sách khác hoặc tạm thời không sử dụng danh sách nào
- Kịch hoạt lại danh sách: sử dụng lại một danh sách tại một thời điểm bất kỳ
8. Các thức sử dụng của từng tính năng chi tiết thế nào?
Quý khách hàng có thể sử dụng các tính năng chi tiết thông qua website hoặc tin nhắn. Chi tiết sử dụng tin nhắn xem tại đây
9. Thời gian được phép sử dụng dịch vụ?
Thời hạn sử dụng:
• Dịch vụ có hiệu lực ngay sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ thành công.
• Thuê bao trả sau: Dịch vụ có thời hạn từ thời điểm khách hàng đăng ký đến hết ngày cuối cùng của tháng đăng ký.
• Thuê bao trả trước: Dịch vụ có thời hạn trong vòng 30 ngày từ thời điểm khách hàng đăng ký
Hiệu lực dịch vụ:
• Trước thời điểm dịch vụ hết hạn, nếu khách hàng không yêu cầu hủy đăng ký, dịch vụ sẽ được tự động gia hạn cho chu kỳ tiếp theo.
• Nếu trong thời hạn của dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hủy đăng ký, dịch vụ vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi dịch vụ hết hạn.
10. Số điện thoại hỗ trợ trực tiếp?
Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ trực tiếp của VinaPhone: 18001091 (mien phi)
11. Các quy định khác
Định dạng thuê bao trong cú pháp nhắn tin:
• Thuê bao di động: định dạng đủ 10 số hoặc 11 số. VD: 09xxxxxxxx; 01xxxxxxxxx.
• Thuê bao cố định: định dạng phải có mã tỉnh, thành phố. Ví dụ thuê bao Hà nội có định dạng 043xxxxxxx