-Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký

-Số điện thoại bị chuyển (số gọi đến) trong danh sách Grey-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.

-Số điện thoại được chuyển đến để nhận cuộc gọi chỉ bao gồm các số điện thoại di động nội mạng VinaPhone.

-Cú pháp tin nhắn sử dụng tính năng Nhận cuộc gọi như sau:

Tính năng Cú pháp tin nhắn
Kích hoạt tính năng chuyển cuộc gọi đồng thời đăng ký dịch vụ CHUYEN ĐT1 ĐT2 ĐT1: Số bị chuyển khi gọi đến . ĐT2: Số được chuyển đến để nhận cuộc gọi. ĐT2: Số điện thoại di động nội mạng VinaPhone
Xem danh sách hiện tại CHUYEN DS
Xóa số điện thoại trong danh sách CHUYEN XOA ĐT1 ĐT2
Tạm ngừng sử dụng danh sách CHUYEN OFF
Kích hoạt lại danh sách CHUYEN On