* Chuyển cuộc gọi
Bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi của mình.
• Dịch vụ CHẶN CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (Grey-list) cho phép thuê bao di động của VinaPhone chuyển tiếp cuộc gọi đến sang một số máy được đăng ký trước.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Chuyển cuộc gọi, các thuê bao nằm trong danh sách Chuyển cuộc gọi mỗi khi thực hiện cuộc gọi đến thuê bao di động của khách hàng sẽ được hệ thống tự động chuyển cuộc gọi (forward) sang số điện thoại nhận cuộc gọi chuyển tiếp mà khách hàng đã đăng ký.
- Số điện thoại bị chuyển (số gọi đến) trong danh sách Grey-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.
- Số điện thoại được chuyển đến để nhận cuộc gọi chỉ bao gồm các số điện thoại di động nội mạng VinaPhone.
• Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Chuyển cuộc gọi:
STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Đăng ký dịch vụ CHUYEN ĐT1 ĐT2
(SĐT1: số bị chuyển khi gọi đến
SĐT2: số được chuyển đến để nhận cuộc gọi
SĐT2: các số điện thoại di động nội mạng VinaPhone)
9336
2 Xem danh sách chuyển hiện tại CHUYEN DS 9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách CHUYEN XOA ĐT1 ĐT2 9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách CHUYEN XOA TATCA 9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách CHUYEN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách CHUYEN ON 9336
7 Hủy dịch vụ HUY 9336
Liên hệ : Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ trực tiếp của VinaPhone: 9191