1. Giới thiệu dịch vụ

- Tên dịch vụ: Dịch vụ Chặn cuộc gọi, chặn cuộc gọi rác Call Blocking

- Dịch vụ Chặn cuộc gọi, chặn cuộc gọi rác Call Blocking là dịch vụ cung cấp cho khách hàng (KH) các tiện ích:

+ Chặn các cuộc gọi từ các số thuê bao không muốn nhận theo danh sách đã tạo;

+ Chuyển các cuộc gọi tới các số thuê bao trong danh sách đã tạo;

+ Nhận các cuộc gọi từ các số thuê bao theo danh sách đã tạo

+ Chặn cuộc gọi rác là cảnh báo, ngăn chặn các cuộc gọi đến số thuê bao khách hàng mời gọi mua bất động sản, chăm sóc thẩm mỹ, vay tín dụng... với tần suất dày đặc gây bức xúc cho thuê bao làm cho trải nghiệm với những cuộc điện thoại trở nên an toàn và thông minh trên mọi nền tảng điện thoại

- Đầu số dịch vụ: 9336

- Website: http://cb.vinaphone.com.vn

- Wapsite: http://cb.vinaphone.com.vn

- Website: http://cb.vinaphone.com.vn

2. Đối tượng, điều kiện sử dụng:

- Đối tượng sử dụng dịch vụ là các thuê bao VinaPhone có nhu cầu mong muốn chặn, chuyển và nhận các cuộc gọi từ các thuê bao theo danh sách đã tạo (White list, Black List và Grey List).

- Chặn cuộc gọi rác là cảnh báo, ngăn chặn các cuộc gọi đến số thuê bao khách hàng mời gọi mua bất động sản, chăm sóc thẩm mỹ, vay tín dụng...

- Để sử dụng dịch vụ, thuê bao VinaPhone đang là thuê bao hoạt động, không bị khoá 2 chiều.

3. Đăng ký và huỷ dịch vụ

Đăng ký gói Callblocking

- Để Đăng ký dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký qua 3 cách sau:

+ Cách 1: Qua SMS soạn tin gửi 9336 bằng một trong những cú pháp sau: DK/CHAN/CHUYEN/NHAN/CHAN DT1 DT2/CHUYEN DT1 DT2/NHAN DT1 DT2 với gói tháng; DK7/CB/CB7/CM7 với gói tuần

+ Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cm.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

+ Cách 3: Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

Huỷ đăng ký dịch vụ

- Để Hủy dịch vụ khách hàng có thể chọn trong 3 cách sau:

+ Cách 1: Qua SMS soạn: HUY gửi 9336 với gói tháng, HUY CB7 gửi 9336 với gói tuần.

+ Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

Đăng ký gói Callfilter

- Để Đăng ký dịch vụ. Khách hàng có thể đăng ký qua 3 cách sau:

+ Cách 1: Qua SMS soạn tin gửi 9336 bằng một trong những cú pháp sau:

Gói Call Filter ngày: DK C, DKC, C, CF, F, YC, DK C1, DKC1, C1, CF1, F1

Gói Call Filter tuần: DK C7, DKC7, C7, CF7, F7, YC7

Gói Call Filter tháng: DK C30, DKC30, C30, CF30, F30, YC30

+ Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cm.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

+ Cách 3: Truy cập vào wapsite địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn

Huỷ đăng ký dịch vụ

- Để Hủy dịch vụ khách hàng có thể chọn trong 3 cách sau:

+ Cách 1: Qua SMS soạn tin gửi 9336 bằng một trong những cú pháp sau:

Gói Call Filter ngày: HUY CF1

Gói Call Filter tuần: HUY CF7

Gói Call Filter tháng: HUY CF30

+ Cách 2: Truy cập vào website địa chỉ: http://cb.vinaphone.com.vn và làm theo hướng dẫn