Giá cước dịch vụ

STT Chi tiết Giá cước (VAT) Thời gian
1 Cước thuê bao
1.1 Gói tuần 5.000đ 07 ngày Thời hạn 07 ngày. Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên. Tự động gia hạn.
1.2 Gói tháng 10.000đ 1 tháng Thời hạn 1 tháng. Miễn phí 1 ngày sử dụng đầu tiên, tự động gia hạn.
2 Cước nhắn tin đến đầu số 9336 Miễn phí
3 Cước kích hoạt/hủy/sử dụng các tính năng của dịch vụ qua kênh USSD/Web/Wap Miễn phí
4 Cước data Theo quy định hiện hành