* Nhận cuộc gọi
Bạn chỉ muốn nhận cuộc gọi đến từ một hay vài số máy nào đó.
• Dịch vụ CHẶN CUỘC GỌI- CALL BLOCKING (White-list) cho phép thuê bao di động của Vinaphone tạo danh sách nhận cuộc gọi từ 1 hay nhiều thuê bao di động khác nhau trong danh sách được lập trước gọi là White-list.
Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng.
- Số điện thoại trong danh sách White-list gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.
• Cú pháp tin nhắn sử dụng dịch vụ Nhận cuộc gọi:
STT Dịch Vụ Soạn tin Gửi tới
1 Kích hoạt tính năng nhận cuộc gọi NHAN ĐT1 ĐT2
(ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần nhận cuộc gọi)
9336
2 Xem danh sách nhận hiện tại NHAN DS 9336
3 Xóa số điện thoại trong danh sách NHAN XOA ĐT1 ĐT2 9336
4 Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách NHAN XOA TATCA 9336
5 Tạm ngừng sử dụng danh sách NHAN OFF 9336
6 Kích hoạt lại danh sách NHAN ON 9336
7 Hủy dịch vụ HUY 9336
Liên hệ : Quý khách hàng vui lòng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ trực tiếp của Vinaphone: 9191