- Khi khách hàng kích hoạt tính năng Nhận cuộc gọi đến, chỉ những thuê bao nằm trong danh sách nhận cuộc gọi mới có thể thực hiện cuộc gọi đến máy di động của khách hàng, tất cả các thuê bao khác đều không thể thực hiện cuộc gọi tới máy di động của khách hàng.

- Số điện thoại trong danh sách Whitelist gồm các thuê bao di động, cố định Nội Mạng, Ngoại Mạng.

- Cú pháp tin nhắn sử dụng tính năng Nhận cuộc gọi như sau:

Tính năng Cú pháp tin nhắn
Kích hoạt tính năng nhận cuộc gọi NHAN ĐT1 ĐT2 (ĐT1, ĐT2: các số điện thoại cần nhận cuộc gọi)
Xem danh sách hiện tại NHAN DS
Xóa số điện thoại trong danh sách NHAN XOA ĐT1 ĐT2
Xóa tất cả số điện thoại trong danh sách NHAN XOA TATCA
Tạm ngừng sử dụng danh sách NHAN OFF
Kích hoạt lại danh sách NHAN ON